Zaufaj specjaliście

eye q to wyjątkowy preparat, który na podstawie wyników badań uzyskał rekomendację PTND do stosowania u dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, niedoborem koncentracji, uwagi, oraz z nadpobudliwością.

  • 01
  • 02
  • 03

Już od 15 lat eye q jest dostępny w Polsce

Zaufaj
specjaliście

Na podstawie wyników badań klinicznych eye q uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Dlaczego warto polecić eye q Twoim pacjentom w aptece?

Dziecko może się uczyć lepiej, jeżeli będzie spokojniejsze i bardziej skupione.

Zobacz

Posłuchaj historii pacjentów, którzy skorzystali z pomocy specjalisty i zaufali eye q

0:00
/

Zapoznaj się z wynikami badań klinicznych przeprowadzonych dla eye q

Badanie Oxford-Durham

Ocena efektów suplementacji długołańcuchowymi wielonasyconymi kwasami tłuszczowymi u dzieci wczesnoszkolnych

Wiecej>>

Badanie Döpfner

Ocena skuteczności suplementacji kwasami omega-3/omega-6 u dzieci w wieku przedszkolnym.

Wiecej>>

Badanie Barragan

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasów tłuszczowych Omega-3/6, metylofenidatu i metylofenidatu w kombinacji z kwasami tłuszczowymi Omega-3/6 u dzieci z ADHD

Wiecej>>

Odpowiedz na 3 pytania na temat eye q
Sprawdź swoją wiedzę i zawalcz o nagrodę w quizie!

Wygraj wyjątkowy zestaw nagród!

Zasady quizu:

  • Odpowiedz na 3 pytania
  • Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
  • Po zaznaczeniu odpowiedzi i kliknięciu DALEJ nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego pytania.
  • Wyślij formularz zgłoszeniowy do quizu.

Pytanie 1

Jaki stosunek wielonasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA:DHA jest najkorzystniejszy w suplementacji u dzieci z zaburzeniami uwagi, zachowania i uczenia się.

Odpowiedz na pytanie

Pytanie 2

Jakie towarzystwo lekarskie rekomenduje stosowanie suplementacji eye q.

Odpowiedz na pytanie

Pytanie 3

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasów Omega - 3/6 była szczególnie oceniana w badaniach klinicznych u dzieci z:

Odpowiedz na pytanie

Dziękujemy za udział w Quizie

Twoje dane zostały prawidłowo zapisane.

Dane osobowe

Adres

Udzielając poniższych zgód oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

×

Dostępne wkrótce

×

Czy wiesz, że…

Po 4 miesiącach kuracji u dzieci przyjmujących eye q zauważono znaczne zmniejszenia nasilenia objawów charakterystycznych dla ADHD w porównaniu z grupą placebo.

Redukcja objawów w grupie przyjmującej eye q, w ocenie rodziców i nauczycieli oceniana była na podstawie skali FBB-ADHS-V.

Na szczególną uwagę zasługuje ocena objawów ADHD przez nauczycieli w skali C-TRF, gdzie w grupie eye q znamiennie statystycznie w porównaniu do grupy placebo odnotowano poprawę kliniczną(zmniejszenie objawów ADHD o 40%).

Ponadto w ocenie rodziców po czteromiesięcznej kuracji w grupie przyjmującej eye q w stosunku do grupy placebo odnotowano:

  • Znaczącą poprawę problemów w obszarze internalizacyjnych (lęk, niepokój, wycofanie, depresja) – poprawa o 43% skala CBCL
  • Poprawę problemów z obszaru eksternalizacyjnych (zachowania agresywne, koncentracja uwagi) – poprawa o 30% skala CBCL

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzono przez 4 miesiące na grupie 40 dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z objawami charakterystycznymi dla ADHD.

Döpfner M. et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Atten Disord. 2019

Zapoznaj się z pełnym opisem badania

×

Dostępne wkrótce