*Wymagane jedno z powyższych

*Oświadczenie jest wymagane

Niniejszy serwis skierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.
Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji oraz reklamy. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.

×

Dostępne wkrótce

×

Czy wiesz, że…

Po 4 miesiącach kuracji u dzieci przyjmujących eye q zauważono znaczne zmniejszenia nasilenia objawów charakterystycznych dla ADHD w porównaniu z grupą placebo.

Redukcja objawów w grupie przyjmującej eye q, w ocenie rodziców i nauczycieli oceniana była na podstawie skali FBB-ADHS-V.

Na szczególną uwagę zasługuje ocena objawów ADHD przez nauczycieli w skali C-TRF, gdzie w grupie eye q znamiennie statystycznie w porównaniu do grupy placebo odnotowano poprawę kliniczną (zmniejszenie objawów ADHD o 40%).

Ponadto w ocenie rodziców po czteromiesięcznej kuracji w grupie przyjmującej eye q w stosunku do grupy placebo odnotowano:

  • Znaczącą poprawę problemów w obszarach internalizacyjnych (lęk, niepokój, wycofanie, depresja) – poprawa o 43% skala CBCL
  • Poprawę problemów z obszarów eksternalizacyjnych (zachowania agresywne, koncentracja uwagi) – poprawa o 30% skala CBCL

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzono przez 4 miesiące na grupie 40 dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat z objawami charakterystycznymi dla ADHD.

Döpfner M. et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Atten Disord. 2019

Więcej informacji o badaniu

×

Dostępne wkrótce