*Wymagane jedno z powyższych

*Oświadczenie jest wymagane

Niniejszy serwis skierowany jest do farmaceutów oraz techników farmaceutycznych.
Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji oraz reklamy. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.

×

Dostępne wkrótce

×

Czy wiesz, że…

Po 4 miesiącach suplementacji kwasami tłuszczowymi omega-3/omega-6 verum* stwierdzono, że może ona wspierać zmniejszenie nasilenia objawów charakterystycznych dla ADHD w porównaniu z grupą placebo.

Efekty w grupie dzieci objętych suplementacją, oceniane były na podstawie skali FBB-ADHS-V, przez rodziców i nauczycieli.

Ponadto w ocenie rodziców po czterech miesiącach w grupie przyjmującej verum*, w stosunku do grupy placebo odnotowano:

  • zmniejszenie problemów w obszarze internalizacyjnych (lęk, niepokój, wycofanie, depresja) - o 43% skala CBCL
  • zmniejszenie problemów z obszaru eksternalizacyjnych (zachowania agresywne, koncentracja uwagi) – o 30% skala CBCL

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie prowadzono przez 4 miesiące na grupie 40 dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat, z objawami charakterystycznymi dla ADHD.

Döpfner M. et al. Efficacy of Omega-3/Omega-6 Fatty Acids in Preschool Children at Risk of ADHD: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Atten Disord. 2019

*verum użyte w badaniu, jest dostępne na rynku pod nazwą handlową eye q (wkrótce Equazen)

×

Dostępne wkrótce